Privat pasningsordning

Den private pasning er en ordning, hvor kommunen godkender personen og hjemmet. Kommunen har 5 gange årligt pædagogisk tilsyn i hjemmet.

Ved privat pasning yder kommunen et tilskud til pasningsordningen. Tilskuddet udgør 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Tilskuddet kan ydes fra det tidspunkt, hvor barnet optages i et dagtilbud, eller hvis barnet allerede er optaget.

I Aabenraa Kommune er tilskudet til pasning af børn i alderen 0-2 år i 2019 kr. 5.500,00 pr. måned.

Der gives en søskenderabat på 85% af det billigste alderssvarende barn i tilbud i kommunen. Der kan max. udbetales tre tilskud til den samme husstand.