Kurser

Jeg går meget op i at holde mig opdateret på mit felt, og jeg tager nye spændende kurser hvert år.

I maj 2014 blev jeg DGI idrætsdagplejer. Idrætsdagpleje er en dagpleje med fokus på motion, sanser og bevægelse for 0-3-årige. Bevægelse og kropslig aktivitet har betydning for børns trivsel, læring og udvikling. Ved at give børnene mulighed for at bruge kroppen gennem leg, bevægelse og motion kan vi være med til at udvikle aktive børn med kropsbevidsthed, højt selvværd, gode sociale kompetencer og gode indlæringsevner. Jeg laver løbende motoriske aktiviteter inde og ude, og arbejder hver dag aktivt for, at børnene bliver selvhjulpne (fx lærer at tage tøj og sko på).

I øjeblikket går jeg på et mindfullness-kursus, hvor der er fokus på at give børnene ro, nærvær, selvforståelse, koncentration og empati.

 

Oversigt over kurser


2018   

3 timer            Ska’ vi hoppe kursus – inspiration til sang, leg og bevægelse for 1-3 årige
4 timer            Førstehjælp
35 timer          Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud
37 timer          Børn og natur
3 timer            Re-certificeringsforløb af DGI Dagpleje (idræt, leg og bevægelse)

2017   

37 timer          Inkluderende pædagogiske miljøer
37 timer          Tegn til tale
3 timer            Førstehjælp til småbørn 0-3-årige

2016   

22 timer          Præmature børn
3 timer            Re-certificeringsforløb af DGI Dagpleje (idræt, leg og bevægelse)

2015   

22 timer          Nanopædagogik
3 timer            Repetition af førstehjælp af 0-3-årige
3 timer            Madkursus
37 timer          Børn og natur 2
3 timer            Fornyelse af certificering af DGI idræt, leg og bevægelse
7 timer            Sansemotorik for børn med ekstra udfordringer med Vibeke Schulz
37 timer          Arbejdet med sårbare børn

2014 

37 timer          Børns kompetencer 0-5 år
37 timer          Børn og natur
37 timer          Pædagogiske læreplaner

Certificeret DGI idræts-, leg- og bevægelsesdagplejer

2013   

37 timer          Leg med sprog 0-3 år
4 timer            Førstehjælp med speciale i børn

2012   

37 timer          Børns motorik, sansning og bevægelse
12 timer          Særligt sensitive børn

 

Foredragsaftener


2013    Foredragsaften med ergoterapeut Ina Hass om søvn, sensitivitet og kost
2012    Foredragsaften med Dorthe Gjerlevsen om sensitive børn
2012    Foredragsaften med fysioterapeut Katrine Jurgensen

Jeg har desuden deltaget i diverse caféaftener med pædagogisk indhold.

  • Bedre kvalitet i dagtilbud
  • Min trivsel som dagplejer
  • Howard Cardner-læreplaner

 

Tidligere kurser


2010    Repetition af førstehjælp
2008    Førstehjælp
2008    Planlægning af pædagogiske aktiviteter
2007    Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde
2006    Pædagogiske læreplaner
2005    Børns kompetenceudvikling 0-5 år
2004    Suppleringskursus for (kommunalt) ansatte dagplejere
2003    Grundkursus for (kommunalt ansatte) dagplejere